Solen

Sunda sol­vanor bidrar till hälsa och väl­mående, men för mycket sol ökar risken för hud­cancer.

När är solen som starkast?

Solljus innehåller ultra­violett strålning. Strålning som går in i huden och har flera olika effekter på kroppen; bland annat skapas D-vitamin och mer pigment. UV-strålningen kan även skada bindväven och orsaka förändringar i hud­cellernas arvs­massa.

För mycket UV-strålning kan framkalla förändringar i hud­cellernas arvsmassa, vilket kan leda till cancer. Både mängden sol­timmar under livet och hur ofta du bränt dig påverkar. Därför är det viktigt med sunda solvanor redan i barndomen.

Frågor om att bränna sig i solen och information om UV-strålning.

Solen

Påstående 1 av 5

Ju ljusare hy, desto större risk att bränna sig i solen

Påstående 2 av 5

Svenskar bränner sig oftare än människor i andra länder

Påstående 3 av 5

Solvanor påverkar risken att drabbas av hudcancer

Påstående 4 av 5

Fler får hudcancer idag än för 10 år sedan

Påstående 5 av 5

Det är vanligt att barn får hudcancer

Lär dig mer

UV-strålning

Solljus innehåller olika typer av osynlig, ultra­violett strålning, även kallad UV-strålning. UVA- och UVB-strålning når jordytan och går in i huden. Mängden UV-strålning som når jord­ytan skiljer sig åt på olika platser och olika tider på året.

UV-strålning som går in i huden har en rad olika effekter:

 • Ökad produktion av pigmentet melanin. Melanin är hudens egna sätt att skydda hud­cellerna från strålning. Olika personer producerar olika mycket melanin, vilket av­speglas i att vi har olika hudton. Ju ljusare hy, desto större risk att bränna sig.
 • Bildande av D-vitamin. D-vitamin är viktigt för bland annat skelettet. På sommaren kan kroppen producera D-vitamin med hjälp av UV-strålning. Mer om D-vitamin i avsnittet Rekommendationer.
 • Bindväven kollagen bryts ned snabbare. Huden “åldras” i förtid.
 • En för hög exponering för UV-strålning kan leda till förändring i hud­cellernas arvs­massa, vilket kan leda till hud­cancer. Sunda solvanor minskar risken för att få hud­cancer.

Avslutning

Sunda solvanor förebygger hudcancer

Hudcancer är en av de mest förebyggbara cancer­typerna men barn behöver vuxnas hjälp att skydda sig mot för mycket UV-strålning. Sunda solvanor i barn­domen minskar risken för att få hud­cancer senare i livet och de vanor som etableras tenderar att följa med oss.

Du som jobbar inom barn­hälso­vård eller för­skola är en viktig förebild och har en stor möjlighet att bidra till att färre drabbas av hud­cancer i framtiden!

Barns utemiljö

Barn ska vara mycket ute och leka, tillräckligt med skugga ger en ”solsäker” utemiljö.

Kan man bränna sig när det är molnigt?

Får man UV-strålning på sig när man är i skuggan?

Klätter­ställningar, gungor, sandlådor och andra populära lek­installationer bör placeras så att de är skuggade, helst av växtlighet. Sol­segel eller andra flytt­bara sol­skydd kan vara en till­fällig lösning.

Barns utemiljö

Exempel på utemiljöer och information om att undersöka utemiljön

Barns utemiljö

Exempel 1 av 2

Lekplatsen

Dra i reglaget för att ändra utemiljön

För lite skugga Tillräcklig skugga

Utelek är viktigt för barns hälsa och utveckling men om barnens favorit­ställen inte är i skuggan är risken stor att UV-exponeringen blir för hög. När solen är som starkast är det bättre att leka i skuggan. UV-strålningen är starkast mellan 11–15 soliga dagar på vår och sommar.

Det är bra om studs­mattor, lek­stugor och andra aktiviteter för barn är placerade i skugga. Plantera gärna träd, kraftiga buskage eller bygg permanenta sols­kydd. Solsegel och parasoll som ska plockas upp och ner kan fungera som en kort­siktig lösning. Placera dem åt sydväst, där solen lyser starkast mitt på dagen.

Exempel 2 av 2

Stranden

Dra i reglaget för att ändra utemiljön

För lite skugga Tillräcklig skugga

På stranden är risken stor att UV-exponeringen blir för hög. Ungefär 20 procent av UV-strålningen reflekteras på ljus sand och ungefär 10 procent reflekteras på vatten. UV-strålningen når också huden vid bad. 50 procent av UV-strålningen är kvar under vatten­ytan på ½ meters djup.

Det är svårt att hitta skugga i vattnet och på bad­platsen. Undvik därför att bada mitt på dagen under vår och sommar. Var hellre på stranden tidigare eller senare på dagen. Ta gärna med ett parasoll eller hitta en plats att sitta på som är under växtlighet.

Lär dig mer

UV-index

Flera faktorer påverkar hur länge en individ kan vara i solen utan att bränna sig. Förutom hudton påverkar molnighet, tidpunkt och plats. UV-strålningen är starkare högre upp och närmare ekvatorn, så var extra försiktig med solen på utlands­semestern.

UV-index är ett sätt att ta reda på vad som är ett hälsosamt förhållnings­sätt till utevistelse. Använd ”Min soltid” på Strålsäkerhets­myndighetens hemsida. ”Min soltid” beräknar hur länge en individ kan vistas ute baserat på ålder, hudtyp, plats och tidpunkt.

Lär dig mer

Undersök utemiljön

Tillräckligt med skugga är viktigt för en ”solsäker” utemiljö. En indikator är om mer än halva himlen rakt ovanför barnens favorit­ställen täcks av grönska. Då är den ultra­violetta strålningen lagom. Stå på platsen och titta rakt upp mot himlen. Om mindre än halva himlen täcks av grönska är det bättre att leka någon annanstans när solen är som starkast, eller sätta upp ett solskydd.

Exempel på en himmelsvy där mer än halva himlen täcks av växtlighet.

Avslutning

Uppmärksamma risker i utemiljön

Barn mår bra av att vara ute och leka mycket. Vuxna har till ansvar att skydda barnen från skadlig UV-strålning. Tillräckligt med skugga är som viktigast på vår och sommar, men tänk på att barn kan bränna sig även på vintern. Nyfallen snö reflekterar cirka 80 procent av UV-strålningen.

Förskola

Solskydd på förskolegårdar råder under egenkon­troll­förordningen. Det innebär bland annat att ansvariga för verksamheten ska ha kunskap om, och känna till miljö- och hälsorisker som kan förekomma samt hur dessa risker kan förebyggas. Ansvaret kan vara delat mellan till exempel förskolan och fastighets­ägaren. För att det ska vara tydligt vem som ansvarar för vad, ska en ansvars­fördelning vara uttalad och känd för alla parter. Kolla med förskolans huvudman vad som gäller hos er.

För dig som jobbar inom för­skolan är sol­exponering också en arbets­miljö­fråga. Även vuxna behöver ta hand om sin hud och skydda sig mot solen.

Rekommendationer

Det är viktigt att barn inte bränner sig och skyddas mot för mycket UV-strålning.

Barn under ett år har mycket känslig hud och ska inte vistas inte i direkt solljus. Skydda barnets hud med kläder och hatt med skärm fram och bak.

Använd solskyddsmedel på mindre delar av kroppen, till exempel händerna, om det inte är möjligt att vara i skuggan eller täcka barnets huds med kläder.

Små barn bör vistas och leka mestadels i skuggan när solen är som starkast, alltså under våren och sommaren mellan klockan 11–15.

Skydda barnets hud med kläder och hatt med skärm fram och bak. Vid bad kan en T-shirt eller mer täckande badkläder vara bra.

Använd solglasögon.

Använd solskyddsmedel som ett komplement där kläder inte täcker.

D-vitamin bildas i huden när vi vistas i solen på sommaren, men finns även i flera livsmedel. Alla barn rekommenderas D-vitamin­droppar tills de är 2 år och ibland längre.

Rekommendationer

Frågor om solskydd och information om sol­skydds­medel och D-vitamin.

Rekommendationer

Fråga 1 av 7

Vilken sol­kskydds­metod tror du är bäst?

Fråga 2 av 7

Vad tror du ger bäst solskydd?

Fråga 3 av 7

Vad tror du ger bäst solskydd?

Fråga 4 av 7

Vad tror du ger bäst solskydd?

Fråga 5 av 7

När på året det viktigast att skydda sig mot solen?

Fråga 6 av 7

Sol­skydds­medels effektivitet mäts med så kallad Sun protection factor, SPF. Vad innebär SPF 30?

Fråga 7 av 7

Hur lång tid i solen tror du behövs för att en vuxen person, klädd i shorts och t-shirt ska optimera produktionen av D-vitamin?

Lär dig mer

Barn och solskyddsmedel

Sol­skydds­medel skyddar huden mot bränn­skador men rekommenderas inte som enda sol­skydd, utan ska användas som ett komplement till skugga och kläder. För att få det skydd som anges måste sol­skydds­medel användas enligt an­visningarna på för­packningen. Många smörjer för tunt lager och fyller inte på till­räckligt ofta i takt med att de till exempel svettas, badar eller nöter bort sol­skydds­medlet under dagen. Tänk också på att titta på för­packningen hur länge produkten håller efter öppnande och hur den ska förvaras.

Solskyddsmedel för barn ska:

 • Användas som komplement där huden inte skyddas av kläder
 • Vara vattenfast
 • Ha hög sol­skydds­faktor (minst SPF 30)
 • Användas enligt för­packningens anvisningar

Lär dig mer

Olika sorters solskyddsmedel

Sol­skydds­medel är ett samlings­namn för kosmetiska produkter som skyddar huden mot UV-strålning. Produkterna skyddar mot hud­rodnad och bränn­skador men rekommenderas endast som ett komplement till skugga, kläder och hatt. Sol­skydds­medel kommer i olika former; till exempel kräm, lotion, stift, spray och mousse. Produkterna omfattas av ett EU-gemensamt regelverk som omfattar bland annat innehåll, märkning och effekt­bevisning.

Sol­skydds­medel med partikulära filter kallas ibland fysikaliska filter. Sol­skydds­medlet absorberas inte av kroppen utan lägger sig som en vit skyddande hinna som reflekterar UV-ljuset. Den har låg risk för kontakt­allergi.

Sol­skydds­medel med kemiskt filter absorberar och omvandlar UV-strålning till värme. Det löser sig lätt och är lätt att smörja in.

En del sol­skydds­medel kombinerar partikulära och kemiska filter. Mindre mängder ingredienser absorberas av kroppen än vid användning av sol­skydds­medel med enbart kemiskt filter.

I sol­skydds­medel med kemiska filter har en del ingredienser väckt vissa farhågor om ogynnsamma effekter. Frågan kommer att studeras vidare, men idag finns det inte belägg för att de mycket små mängder ämnen som tas upp i kroppen är skadligt för människor. Allergi mot vissa ingredienser förekommer. Använd sol­skydds­medel som ett komplement till skugga, kläder och hatt.

Lär dig mer

D-vitamin

D-vitamin är viktigt för bland annat skelettet. Vi får i oss D-vitamin både från livsmedel och solen.

Under sommaren i Sverige kan kroppen producera D-vitamin med hjälp av UV-strålning. Hur effektivt en individ bildar D-vitamin beror främst på grad av pigmentering och tid­punkt på dagen. Personer med mörkare hy behöver vistas längre tid i solen för att bilda D-vitamin än personer med ljus hy. Det går inte att ange en tid som är generell för alla. Lång­varig sol­exponering leder inte till högre nivåer av D-vitamin. Istället ökar risken att bränna sig.

D-vitamin skapas inte i huden på vintern i Sverige. På vintern är det väldigt lite UVB-strålning som når jordytan på våra bredd­grader. Vi kan fortfarande bränna oss när det är soligt ute, men D-vitamin produceras inte i huden. Därför berikas flera vanliga livsmedel med D-vitamin.

D-vitamin finns i till exempel fet fisk, ägg och D-vitamin­berikade livsmedel som välling, barngröt, mjölk­produkter och växt­drycker.

Alla barn i Sverige rekommenderas D-vitamin­tillskott (i form av droppar) under de första två levnads­åren.

Barn rekommenderas att fortsätta med D-droppar under hela förskole­åldern om de inte äter fisk, inte äter D-vitamin­berikad mat, bär kläder som täcker ansikte, armar och ben eller inte är ute i solen under sommaren. Vid osäkerhet på om barnet behöver fortsätta med D-droppar är det bättre att ge än att låta bli.

Avslutning

Rutiner gör det enklare

Rutiner gör det enklare att följa rekommendationerna, så att alla kan njuta av att vara ute i solen utan att utsättas för skadliga mängder UV-strålning.

Barnhälsovård

 • Finns det rutiner kring vid vilka till­fällen vi pratar om solvanor med barn och vårdnads­havare?
 • Ingår solvanor i ett årshjul eller liknande?
 • Finns det information och kunskaps­underlag lättillgängligt?

Förskola

 • Vad uppmanar vi barnen att ha på sig utomhus på vår och sommar?
 • Använder vi sol­skydds­medel som komplement till skugga och kläder?
 • Vem smörjer in barnen med sol­skydds­medel och hur ofta?
 • Kan förskolan erbjuda solskydd i form av kläder/­hatt/­sol­skydds­medel till barn som inte har med eget?
 • Finns det rutiner för när och hur vi är ute under soliga dagar? Är rutinerna utformade med tanke på den specifika skol­gårdens utformning?

Prata om solen

Uppmärksamma solen och sunda solvanor i samtal med barn och vårdnadshavare.

Det finns flera roliga sätt att uppmärksamma solen på. Här är några exempel.

Det är viktigt med vuxna förebilder när det gäller solvanor. Det vill säga, att även de vuxna i barnens närhet skyddar sig och förhåller sig till solen på ett sunt sätt.

Det finns böcker och informations­material att använda för att prata om solen. Material har samlats i ett länk­bibliotek på cancercentrum.se. Hitta dit via knappen längst ner på den här sidan.

Prata om solen

Exempel på en dialog med vårdnads­havare och information om att uppmärksamma solen.

Prata om solen

Vårdnadshavare

Det är så härligt att det blivit sommar. Det ska bli så skönt med lite semester.

Det håller jag med om. Hur brukar ni tillbringa er sommarledighet?

Vi åker gärna till stranden eller utebadet om vädret tillåter. Både barnen och jag älskar att bada.

Så härligt, ja det är skönt i solen. Hur tänker du kring   för barnen?

Haha, vet du jag tror jag är apotekets bästa kund vad gäller sol­skydds­medel, det smörjs hela tiden.

Det är jättebra att ni skyddar er med sol­skydds­medel. Hur tänker du kring andra sätt att skydda er från solen mitt på dagen?

Det är så bökigt med parasoll men jag har sett några som har små tält med sig. Jag har tittat på sådana där UV-kläder, men de kostar en del.

Det är bra att ha både kläder, hatt och solglasögon. Ett   är ett alternativ till de lite dyrare UV-kläderna. Med kläder behöver du inte tänka på om du smörjt tillräckligt mycket och ofta. Vill du att jag berättar mer om att skydda barn från att bränna sig i solen?

Gärna.

Skugga är också ett bra skydd så ett sånt där litet tält kan vara bra, framförallt när solen är som starkast mellan 11–15. Då ska man helst  , det gäller både vuxna och barn. Vad tänker du om det?

Ja, man kanske skulle vara lite mer försiktig även om det är skönt i solen. Jag ska faktiskt kolla på webben efter ett sådant litet tält när jag kommer hem.

Vad bra! Tänk på att barnen gör som vi vuxna och att det är viktigt att grundlägga vanor tidigt i livet. Du som vuxen är en viktig förebild för barnen. Passa på att njut i solen när den inte är så stark – tidig förmiddag och sen eftermiddag.

Personal

Lär dig mer

Prata med vårdnadshavare

Ta upp sol och barn i samtal med vårdnads­havare. Utforska vad de känner till och lyssna på svaren. Ge gärna positiv återkoppling, men rätta också till miss­uppfattningar och fråga vid behov om du får berätta mer om att skydda barn från att bränna sig. Avsluta samtalet genom att sammanfatta vad som sagts.

De viktigaste budskapen att få med i samtalen är:

 1. Skydda barnets och din egen hud med skugga, kläder, hatt och solglasögon.
 2. Undvik att vistas direkt i solen mellan kl. 11–15 under våren och sommaren i Sverige och vid semestrar i varmare länder.
 3. Använd solskyddsmedel som komplement.

Avslutning

När pratar ni om solen?

Barnhälsovård

Förslag på tillfällen att prata om sol:

 • Vid hälsobesök under barnets första levnadsmånad.
 • Vid hälsobesök vid 8–12 månaders ålder.
 • Vid hälso­besök under förskole­åldern.
 • I föräldra­grupp i samband med samtal om levnads­vanor.
 • Inför sommaren och inför familjens utlands­semester eller skid­semester.
 • Under en upp­märksamhets­vecka på våren med material i väntrummet.

Förskola

Ta reda på om det finns rutiner kring att informera vårdnadshavare.

 • Går information ut på våren, när solens första strålar tittar fram?
 • Är informationen anpassad?
 • Finns den till exempel på olika språk?